Hot

Sport Immune Guard 125gr (20 x 6,25) Natural Cocoa – SCN

Άμεσα διαθέσιμο
0 out of 5

60,00

Κερδίστε 1200 Vitamed Points με την αγορά του προϊόντος!

Το Sport Immune Guard, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα των πνευμόνων, του εντέρου και το γενικό ανοσοποιητικό σύστημα και να προσφέρει στον αθλητή το όφελος μιας περιόδου προπόνησης με χαμηλότερο κίνδυνο ασθένειας.

Προτεινόμενη ανάλωση πριν από: 30/11/2023Διαθεσιμότητα: 1 σε απόθεμα Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτες: , , , , , , , , ,
Μάρκα:: SCNutrition
 • Περιγραφή

Περιγραφή

Hard training and demanding lifestyle, sooner or later will drop the defenses of your immune system, making you vulnerable to viruses, common cold and flu.
It is proven than overtraining affects the immune system function very bad and this leads to -not only- an athlete who gets ill very often but to a body that cannot keep low inflammations, cannot recover well, a great feel of tiredness, a low nutrient absorption, a bad lung function and many other symptoms.
SCNutrition, dedicated to keep its mission and fuel the athletes’ dreams, has developed a unique and very effective product that helps your body keep your immune system function high.
It is especially formulated to Support Immune System Function During & After Training, targeted when the athlete needs it the most.
Working in 3 strong points, Sport Immune Guard, is formulated to support the lung immune system, the gut immune system and the general immune system and give the athlete the benefit of a training period with lower illness risk.
A totally new perspective and philosophy that goes beyond any other immune support formula ever developed on the market.

Effectiveness – Specialization – Quality

A strong immune system is very beneficial to your body. Sport Immune Guard is especially formulated to keep your immune system healthy and to offer the benefits below:

Features:

 • Targeted Supports Lung & Gastrointestinal Immune Systems
 • Supports Immune System Function During & After Training
 • Contributes to a normal digestion
 • Improves Macronutrient Absorption
 • Reduces Oxidative Damage of DNA & Proteins Reduces Tiredness & Fatigue
 • Keeps a lower risk of getting a common cold or a flu
 • Helps your body fight better viruses and be less vulnerable

IMOFibe® is a pure organic natural prebiotic fiber from tapioca.

Enhanced and Stronger gut immune system and general immune system function

The colon, instead of being the waste organ — which is what was once taught in medical school — is instead a robust major health organ. It is powered by the thriving bacteria factory which itself is nourished by the prebiotic fibers that we ingest.

Prebiotic fiber is a type of carbohydrate that we as humans do not digest. That said, our gut bacteria thrive on prebiotic fiber, as it allows them to reproduce, and enhances their ability to make various products that are so important for our health.

Much of the work on prebiotic fiber has been done using the animal model, typically mice, in which administration of prebiotic fiber has been shown to have dramatic and positive effects upon the gut bacteria. Beyond that, positive metabolic effects are seen as well.

Prebiotic fibers have the ability to alter the gut microbiota in a positive manner, indicating their promise as a dietary treatment

 

What Do We Know Now About the Health Benefits of Prebiotics?

 • Increase of calcium and magnesium absorption
 • Stronger bones, increased bone density
 • Enhanced and strengthened immune system
 • Reduced blood triglyceride levels
 • Better-controlled weight and appetite due to healthy gut hormonal changes
 • Increased “good” bacteria in the gut – most important of all
 • Concomitant decrease in the “bad,” unwanted bacteria in the gut
 • Reduced abnormal bacterial leakage through the gut wall, otherwise known as “leaky gut syndrome“
 • Improved bowel regularity
 • May reduce intestinal infections
 • May reduce inflammation in the colon walls
 • Reduced or cessation of smelly flatus smell
 • May reduce anxiety

There is even an early study that indicates a 30% increase in the length of survival!

Well, you see the big picture. Eating well with the health benefits prebiotics provide — in addition to the right foods — might make a big difference in your life in many ways.

Beta Glucan from natural yeast

Immune-modulatory effects of dietary Yeast Beta glucan are clinically proven.

Natural yeast Beta Glucans are the most well tolerated type of beta glucans.

Many investigations on the immunomodulatory effects of β-glucans were performed using parenteral applications. In the meantime, those effects have also been shown for orally applied β-glucans. Therefore immune stimulating effects may be achieved by dietary intake of yeast β-glucans. Despite those positive effects the European Food Safety Authority did not accept health claim applications of β-glucans in the area immune system. Based on several weaknesses regarding study design and statistical evaluations the panel concluded that a cause and effect relationship has not been established.

β-glucans from yeast are recognized by immune cells within the intestinal mucosa, amongst others by the dectin-1 receptor. Dectin-1 receptor activation induces several immune-stimulating effects important in the defense against invading pathogens. Furthermore, following uptake of β-glucans via dectin-1-stimulated phagocytosis, degradation processes within macrophages may make β-glucans systemically available.

However, not all β-glucan preparations have the potential to stimulate these reactions. In order to be able to activate the dectin-1 receptor cascade, β-glucans must comply with specific structural properties. It seems that insoluble, particulate (1,3)-β-glucans with 1,6-β-branches are able to activate this cascade, while soluble ones activate the antibody-mediated complement system via the CR3 receptor.

Clinical trials performed with dietary insoluble particulate β-glucans have demonstrated positive effects on the immune system. Therapeutic efficacy results for orally applied soluble yeast β-glucans are not yet available. Whether or not the soluble fraction of the yeast β-glucan, when orally applied, is equally active when influencing the human immune system needs to be proven in confirmative clinical trials. So far, this has only been shown for the insoluble fraction.

All the performed human clinical trials demonstrated that intake of β-glucans isolated from brewers’ yeast is very well tolerated. Based on the clinical trials presented in this review, an increased intake of dietary β-glucans might help to improve immune functions.

Omega 3 from Algae powder
Healthy immune –  Healthy Brain – Healthy Heart

The effect of omega-3 on the immune system in health and in diseases is unquestionable, especially those caused by excessive inflammatory response. The effect of omega-3 on different components of immune system, especially during child development and in aged individuals is proven.

Omega-3 is also known to reduce the pathological manifestations especially in diseases related to inflammation, allergy and autoimmunity which are the major challenges today.

Earlier studies on effect of polyunsaturated fatty acids in immune system were conducted using animal systems; in this chapter, more emphasis is given on human studies. n-3 PUFAs have been shown to be very effective in controlling inflammation by affecting extravasation, phagocytic response, generation of cytokines, inflammatory mediators and adhesion molecules. They also manipulate the functions of antigen-presenting cells and lymphocytes including T and B cells, NK cells, LAK cells and also T regulatory cells. Most of the reports on effect of dietary omega-3 in human health have been conducted as clinical trials, extrapolated from experiences in animals and also using in vitro techniques, which have limitations. The chapter reports trials conducted to assess the effectiveness of omega-3 diet supplementation in healthy volunteers using in vitro and in vivo assays. It also deals with the effect of omega-3 diet supplementation on pregnancy and lactation, especially in relation to infant allergies. Cognizance has also been taken of the effects of omega-3 diet supplementation in aged population. Finally, the chapter reviews important literature on the effectiveness of n-3 PUFAs in controlling inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease (IBD), psoriasis, cardiovascular disease, diabetes, multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus (SLE).

100% vegan omega-3 rich in EPA and DHA fatty acids.

It can be difficult for vegans and vegetarians, especially, to get enough essential omega-3 fats from food alone. That’s because vegetarian sources of omega-3 provide only ALA (alpha-linolenic acid), a precursor to omega-3s EPA and DHA, which our bodies can’t efficiently convert to the EPA and DHA they need.

Bovine Colostrum

Bovine colostrum is similar to human colostrum — rich in vitamins, minerals, fats, carbohydrates, disease-fighting proteins, growth hormones, and digestive enzymes.

Bovine colostrum supplements have become popular in recent years, as they promote immunity, fight infections, and improve gut health.

Colostrum is reach in immunoglobulins which provide huge benefits to your body, such as:

 • Supports immune system
 • Fights infections in gastrointestinal tract
 • Repairs Muscle Tissue
 • Repairs Cartilage Tissue
 • Promotes Wound Healing
 • Promotes Gut Cell Health
 • Increases Growth Factors

Colostrum, a nutrient-rich fluid produced by female mammals immediately after giving birth, is loaded with immune, growth and tissue repair factors. It is a complex biological fluid, which helps in the development of immunity in the newborn. It contains significant quantities of complement components that act as natural anti-microbial agents to actively stimulate the maturation of an infant’s immune system. Bovine colostrum, a raw material for immune milk preparations, can be used to treat or prevent infections of the gastrointestinal tract. It is possible that colostral preparations aimed at specific consumers may play a significant role in healthcare in the future. Besides providing immune support, colostrum has remarkable muscular-skeletal repair and growth capabilities. Studies have shown that colostrum is the only natural source of two major growth factors namely, transforming growth factors alpha and beta, and insulin-like growth factors 1 and 2. These growth factors have significant muscle and cartilage repair characteristics. They promote wound healing with practical implications for trauma and surgical patients. Colostral growth factors have multiple regenerative effects that extend to all structural body cells, such as the gut.

Echinacea – High in Echinacosides

Echinacosides from Echinacea Purpurea herb, are well know for their proven immunoregulating benefits.

Their proven benefits after many decades of studies are:

 • They fight Viruses
 • They Fight Bacteria
 • They are anti-fungal
 • They are high anti-oxidant
 • They are anti-carcinogenic!
 • They fight inflammations
 • They promote wound healing

What is Echinacea?
Echinacea, also known as the purpleconeflower is a member of theAsteraceae (daisy) family. It is one of the most popular herbal medicines with an estimated 1-4% of the general population using the herb in a given year.
The medicinal properties of Echinacea were first recognized in the eighteenth century by Native American tribes who used the plant to treat snake and insect bites, coughs and colds and typhoid fever.
Echinacea has numerous claimed medicinal properties including: anti-viral, anti-bacterial, anti-fungal, anti-oxidant, anti-carcinogenic, anti inflammatory and wound healing properties. Its popularity today is fueled by claims that it has immune stimulating properties and can reduce the severity of symptoms and duration of the common cold and flu, especially if used in the early stages of infection. Although there are around nine species of Echinacea, only three of these have attracted interest regarding their medicinal properties, E. purpurea, E. angustifolia and E. pallida.

Activated Charcoal – cleansing your digestive system

Activated charcoal is a potent natural treatment used to trap toxins and chemicals in the body, allowing them to be flushed out so the body doesn’t reabsorb them.

How does activated charcoal work?

Activated charcoal works by trapping toxins and chemicals in its millions of tiny pores.

The porous surface of activated charcoal has a negative electric charge that causes positive charged toxins and gas to bond with it. It’s important to note that activated charcoal is not charcoal used in your braai. Braai charcoal is loaded with toxins and chemicals, and should never be consumed!

Benefits of Activated Charcoal:

 • Boosts immune System
 • Alleviates gas and bloating
 • Emergency toxin removal
 • Promotes Skin and body health
 • Digestive cleanse
 • Anti-ageing
 • Reduces Cholesterol
Punica Granatum – The well known Pomegranate

Pomegranates are among the healthiest fruits on Earth.

They contain a range of beneficial plant compounds, unrivaled by other foods.

Studies have shown that they may have several benefits for your body, possibly lowering your risk of various diseases 

Benefits:

 • Impressive Anti-Inflammatory Effects
 • Can Help Fight Bacterial and Fungal Infections
 • May Help Fight Prostate Cancer
 • May Help Fight Arthritis and Joint Pain
 • May Lower Your Risk of Heart Disease
Methylsulfonylmethane

Methylsulfonylmethane, more commonly known as MSM, is a popular dietary supplement used to treat a wide array of symptoms and conditions.

MSM is widely used in the alternative medicine field and by people looking for a natural way to relieve joint pain, reduce inflammation and boost immunity.

Benefits:

 • Has Anti-Inflammatory Effects
 • Increases Glutathione Levels
 • Promotes recovery after exercise
 • Reduces Muscle Damage and Stress
 • Helps Alleviate Arthritis Symptoms by Reducing Pain and Stiffness
 • Helps Relieve Allergy Symptoms by Reducing Inflammation
 • Boosts Immunity and Help You Stay Healthy
 • Improves Skin Health by Strengthening Keratin
Althaea Officinalis

Most known as marshmallow root (not the candy), Althaea offers many benefits to your body.
Althaea supports lung function and health, strengthens the lung immune system, healps ease caugh symptoms etc.

Benefits:

 • Fights Bacteria
 • Antitussive Properties
 • Eases Asthma Symptoms
 • Mucilaginous Properties
 • Lung Anti-Inflammation Properties
 • Fights Ulcerative Colitis

Marshmallow is most commonly used to ease sore throats and dry coughs. The Marshmallow plant, especially the leaves and roots, contains polysaccharides that have antitussive, mucilaginous, and antibacterial properties. Because of this, marshmallow has a soothing effect on inflamed membranes in the mouth and throat when ingested orally, specifically a sore throat. The antitussive properties help reduce dry coughing and prevent further irritation.

More recently, marshmallow has been used to treat certain digestive disorders, including heartburn, indigestion, ulcerative colitis, stomach ulcers and Crohn’s disease. The mechanism by which it soothes sore throats applies to gastrointestinal mucosa as well and regular consumption of marshmallow can help with the pain of ulcerative colitis and Crohn’s, and prevent stomach ulcers from perforation. Marshmallow extract is sometimes added to creams and used to treat inflammatory skin conditions, such as eczema and contact dermatitis. Additional uses are currently being investigated. Marshmallow may be a helpful aid to radiologic esophageal examination. There is tentative evidence that marshmallow may also help with respiratory disorders such as asthma. Researchers may soon test marshmallow as a natural alternative to blood sugar management in diabetes.

Mechanism of Action

Marshmallow works as a mucilage, producing a thick sticky substance that coats membranes. Marshmallow extract contains flavanoids, which contain anti-inflammatory properties. The flavanoids are able to reduce inflammation while the mucilage holds them in place and prevents further damage. The extracts also induce phagocytosis, which is the process in which certain cells engulf bacteria, dead cell tissues or other solid particles. This helps speed up the healing process. The mucilage remains unaltered until it reaches the colon, which is why marshmallow works well on most inflammatory digestive disorders.

Galacto-oligosaccharides  –  Prebiotics: healthier gut, healthier life

Galacto-oligosaccharides help you restore your good bacteria in your guts very fast. You start feeling the difference in your gut health in just 2-3 days.

Healthy guts are the foundation of a general health and a strong immune system

You may have heard a lot about galactooligosaccharides (GOS) recently and wondered what they are?

GOS prebiotics are derived from the lactose in cow’s milk. They are a type of fibre which feed good bacteria in your large intestine. GOS has an advantage over other types of prebiotics, (e.g. inulin, oligofructose, fructooligosaccharides (FOS)) as it can give a prebiotic effect at a low dose.   

Higher doses of prebiotics may increase gas production in some people, so nourishing your good bacteria at the lowest dose can be important.

Curcuma Longa

It is the well known Turmeric which contains curcumin, a clinically proven herb extract that acts against viruses, fungus, inflammations, bacteria and offers a great anti-oxidant defence.

All these benefits, promote the good health of your body’s immue system.

Training and stress can be harmful for your immunity, as they both increase the free radical concentration in your body.

Free radicals damage healthy cells and make your body more vulnerable to viruses and diseases.

Also, oxidative stress caused by overtraining, stress, smoking, bad food etc, is proven to be related to many age-related diseases, bad mood, depression, poor life quality, low energy and sport performance.

Andrographis Paniculata
Upper Respiratory Tract Infections

In a research review published in 2017, scientists sized up 33 previously published clinical trials and found that andrographis appears to be beneficial for relieving symptoms of acute upper respiratory tract infections when compared to other herbs, standard care, or a placebo.

Andrographis was also found to shorten the duration of cough, sore throat, and sick days compared to standard care.

 

Andrographis (Andrographis paniculata) is an herb long used in traditional medicine.

Also known as “Indian echinacea,” andrographis is a bitter-tasting herb rich in compounds known as andrographolides.

These compounds are have anti-inflammatory, antiviral, and antioxidant properties.

Among other benefits of this herb, it is proven to help the lung function and the general respiratory function.

Pelargonium Sidoides

Pelargonium sidoides, is a plant-derived pharmaceutical used to treat acute bronchitis. It may also act as an immune system booster, and provide alleviate symptoms of the common cold and herpes.

 • Helps treating acute bronchitis
 • Helps reduce cough
 • Relienes side effects of lung disorders (flare-up symptoms)
 • It has strong anti-infective properties (fights against viruses and bacteria)
 • Reduces the replication of many viruses.

Pelargonium sidoides is very effective for treating acute bronchitis. It increases the body’s natural healing rate. Studies have found that 40-60% of patients suffering from acute bronchitis fully resolve their symptoms within a week of Pelargonium sidoides supplementation. Some people reported experiencing benefits after just two to three days. People that are not cured after a week still experience benefits from Pelargonium sidoides supplementation, since it can treat the symptoms associated with bronchitis, including headache, fever, fatigue, cough, chest pain while coughing, sputum in the lungs, rhonchi, and nasal dripping.

Preliminary evidence suggests Pelargonium sidoides can reduce the duration of the common cold, while treating symptoms. It may also provide benefits for people suffering from lung disorders, by alleviating flare-ups in symptoms.

Pelargonium sidoides has anti-infective properties. It prevents bacteria from adhering to cells, helps fight viruses and stimulates the immune system to hunt down invaders.

Pelargonium sidoides may be able to fight Helicobacter pylori infection, which is the stomach bacteria that causes stomach ulcers. Pelargonium sidoides may also reduce the replication of the herpes simplex virus.

Product info: 125g | 20 days supply | 20×6,25g scoops | natural cocoa flavor

Suggested use: Mix one scoop (6,25g) to 200ml of room temperature water. Consume 1 hour before your physical activity.

Ingredients: Isomaltooligosaccharide powder (IMOFibe®), natural yeast beta glucan, Algae powder (Omega 3 (ratio DHA 2,7 / EPA 1) ), Bovine Colostrum 20% IgG powder, Echinacea extract standardized to 10 mg Echinacoside, Activated Charcoal, L-ascorbic acid, Punica granatum L., Althaea officinalis L.,Methylsulfonylmethane, Galactoligosaccharide (Arabino-galactans or Gum Acacia), Cocoa, Chocolate flavouring on a carrier of dextrose, Curcuma longa L. (= Curcuma domestica Valeton) root , Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, Pelargonium sidoides, Satureja montana L., zink picolinate, Piper nigrum L.

 

Προσθέσατε ένα προϊόν στο καλάθι:

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

και επωφεληθείτε των κρυφών προσφορών μας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!